BELEIDSPLAN

Stichting Stadnomaden is opgericht op 23 oktober 2012 en is gevestigd in de gemeente Rotterdam.

 

Doelstelling

Het bevorderen van de belangstelling voor beeldende kunst en natuur. Zij tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: het organiseren en uitvoeren van tentoonstellingen, voorstellingen, symposia, lezingen, evenementen, publicaties, het ontwikkelen van educatieve programma's en lesmateriaal, alles op het gebied van natuur, kunst en cultuur.

 

De stichting stelt jaarlijks op de bestuursvergadering het beleid vast, eventuele nieuwe projecten worden besproken. Aan het einde van het jaar komt een afsluitende nieuwsbrief uit die de activiteiten van het afgelopen jaar evalueert en de activiteiten voor het komende jaar eventueel introduceert.

 


Bestuur

Voorzitter: Herman Lamers

Secretaris: Nicola Unger

Peningmeester: Maria Russo

 


Beloningsbeleid

De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden als bestuurders.

 


ANBI status, fiscale voordelen en giften

 

 

RSIN: 852065802

 

 

Stichting Stadnomaden heeft een ANBI status en is een culturele instelling. Dit houdt in dat Stichting Stadnomaden door de Belastingdienst is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit brengt fiscale voordelen met zich mee voor de donateurs voor partners.

 

Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.

 

 

Bankverbinding

IBAN NL55 TRIO 0777 8552 40 ten naam van Stadnomaden

 

 

Verslagen van de uitgeoefende activiteiten een financiële verantwoording

Contactgegevens

 

STICHTING STAD-NOMADEN

 

Gantelstraat 14

 

3044 AJ Rotterdam

 

telefoon: 0031- (0)6 - 22434074

 

 

Stadnomaden ontstond vanuit de fascinatie voor de stad en de dynamica binnen de stad, die gekenmerkt zijn door sociale, fysieke, economische en ecologische factoren van leefbaarheid.
Deze factoren bepalen de sfeer van de urbane ruimte, of wij ons aan een plek thuis, geborgen, onveilig, afgewezen of gestimuleerd  voelen.

Stadnomaden onderzoekt, hoe wij ons een plek te eigen maken en zelf verantwoording nemen, om de omgeving vorm te geven.

 

Stadnomaden probeert vanuit een artistieke visie, een onderzoekende houding en een integrale aanpak concrete oplossingen voor vraagstukken binnen de stad te bieden.

Projecten worden afhankelijk van de vraagstelling in verschillenen samenwerkverbanden uitgevoerd.

 

Christine Saalfeld (directeur), MA beeldende kunst en Bart van Lieshout , BA Cultuur maatschappelijke vorming en bosbouwschool,  vormen de basis van Stad-Nomaden.

 

 

 

 

 

 

 

2016

2015

2014