Contactgegevens

 

Hammerstraat 15a

3036 MC Rotterdam

 

Christine Saalfeld

 

TELEFOON: (0031) 06-22434074

 

MAIL: mail@christinesaalfeld.net

 

 

BELEIDSPLAN

Stichting Stadnomaden is opgericht op 23 oktober 2012 en is gevestigd in de gemeente Rotterdam.

 

Doelstelling

Het bevorderen van de belangstelling voor beeldende kunst en natuur. Zij tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: het organiseren en uitvoeren van tentoonstellingen, voorstellingen, symposia, lezingen, evenementen, publicaties, het ontwikkelen van educatieve programma's en lesmateriaal, alles op het gebied van natuur, kunst en cultuur.

 

De stichting stelt jaarlijks op de bestuursvergadering het beleid vast, eventuele nieuwe projecten worden besproken. Aan het einde van het jaar komt een afsluitende nieuwsbrief uit die de activiteiten van het afgelopen jaar evalueert en de activiteiten voor het komende jaar eventueel introduceert.

 

Bestuur

Voorzitter: Herman Lamers

Secretaris: Nicola Unger

Peningmeester: Maria Russo

 

Beloningsbeleid

De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden als bestuurders.

 

 

ANBI status, fiscale voordelen en giften

 

RSIN: 852065802

 

Stichting Stadnomaden heeft een ANBI status en is een culturele instelling. Dit houdt in dat Stichting Stadnomaden door de Belastingdienst is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit brengt fiscale voordelen met zich mee voor de donateurs voor partners.

 

Giften die via Stichting Stadnomaden worden gedaan kunnen, binnen de daarvoor geldende regels, van de inkomsten- of vennootschapsbelasting worden afgetrokken. Met name voor bedrijven, maar zeker ook voor particulieren, is dit interessant omdat een gift op deze manier veel minder kost. Bij de aftrekbaarheid van een gift moeten wel met een aantal zaken rekening worden gehouden. De waarde van de tegenprestatie mag niet hoger zijn dan 10% van de gift. Is de tegenprestatie wel groter is het handig deze los te koppelen van de gift, er moet dan namelijk BTW worden afgedragen over de tegenprestatie. Deze BTW wordt uiteraard afgedragen door de leverancier van de tegenprestatie. Bij een donatie van € 100 waar een tegenprestatie van € 40 tegenover staat is de daadwerkelijke gift € 60. Over de € 40 moet een BTW worden betaald van 21%.

 

 

Particulieren

Een belastingplichtige in de inkomstenbelasting mag 1,25 keer het bedrag van de gedane gift in aanmerking nemen voor de giftenaftrek.

 

Een gift van € 100 kan dus voor € 125 worden afgetrokken van de inkomstenbelasting. De verschillende belastingschalen maken het geven aan culturele instellingen door particulieren mogelijk nog aantrekkelijker.

 

Bij 33% inkomstenbelasting is het belastingvoordeel 41,25%. Een gift van € 100 zou in dit geval effectief € 58,75 kosten.

 

Bij 42% inkomstenbelasting is het belastingvoordeel 52,5%. Een gift van € 100 zou in dit geval effectief € 47,50 kosten.

 

Bij 52% inkomstenbelasting is het belastingvoordeel 65%. Een gift van € 100 zou in dit geval effectief € 35 kosten.

 

Er is aan giften met een aftrekbaarheid van 125 % een maximum gebonden van € 5000 per jaar. Giften boven dit bedrag kunnen uiteraard voor 100 % worden afgetrokken van de inkomstenbelasting. Let op dat er wel een onder- en bovengrens bestaat voor eenmalige giften. Alleen het deel van de totale giften boven de 1% van uw verzamelinkomen komt in aanmerking voor de aftrek met een minimum van

€ 60. Daarnaast geldt de extra aftrek voor een maximum aan schenkingen van € 5000 per jaar. Er geldt dus een plafond. Je kunt in totaal maximaal € 1250 per jaar extra in aftrek brengen. Indien je meer dan € 5000 per jaar aan culturele instellingen schenkt, dan is ook dit extra bedrag nog aftrekbaar, maar 'gewoon' voor 100%.

 

Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.

 

 

 

 

Bedrijven

Voor de vennootschapsbelasting geldt dat 1,5 keer het bedrag van de gedane gift in aftrek mag worden gebracht.

 

Een gift van € 100 kan dus voor € 150 worden afgetrokken van de inkomstenbelasting. De verschillende belastingschalen maken het geven aan culturele instellingen door bedrijven mogelijk nog aantrekkelijker. De vennootschapbelasting in Nederland is onder de € 200.000 20%, hierboven 25%.

 

Bij 20% vennootschapsbelasting is het belastingvoordeel 30%. Een gift van € 1000 zou in dit geval effectief € 700 kosten. Bij 25% vennootschapsbelasting is het belastingvoordeel 37,5%. Een gift van € 1000 zou in dit geval effectief € 625,00 kosten.

 

Er is aan giften met een aftrekbaarheid van 150 % inzake de vennootschapsbelasting een maximum gebonden van € 5000 per jaar. Er kan vervolgens maximaal € 2500 extra van de vennootschapsbelasting worden afgetrokken.

 

Giften boven dit bedrag kunnen worden opgevoerd als zakelijke kosten en op deze wijze van de belasting worden afgetrokken. Ook bedrijven die geen vennootschapbelasting hoeven af te dragen kunnen hier dus gebruik van maken. In 2012 mag dit zelfs 50% van de fiscale winst bedragen tot een maximum van € 100.000. Bedrijven dienen hiervoor een factuur te ontvangen van Stichting voordekunst. Neem contact met ons op voor meer informatie. Kijk voor meer informatie over geven aan culturele ANBI's op Daar Geef Je Om.nl.

 

 

 Jaarverslagen en financiële verantwordinglink: Jaarverslag 2016                       link: Jaarverslag 2015                      link: Jaarverslag 2014        Financiële verantwording 2014                       Jaarverslag 2013Financiële verantwording 2013