Januari 2012 ontstond het idee om een werkgroep op te zetten van bewoners, creatieven en woonstad Rotterdam met het uiteindelijke doel 12 panden in de Putsebocht een nieuwe bestemming te geven; welliswaar op experimentele basis. De looptijd van het traject bedraagt vier jaar.