INFORMATION

Stad-Nomaden 

Gantelstraat 14
3044 AJ Rotterdam

Contact:
Christine Saalfeld 06-22434074

Christine Saalfeld: voorleesvoorstelling, op reis met de boekentrein.

Stichting Stadnomaden is opgericht op 23 oktober 2012 en is gevestigd in de gemeente Rotterdam.

Doelstelling

Het bevorderen van de belangstelling voor beeldende kunst en natuur. Zij tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: het organiseren en uitvoeren van tentoonstellingen, voorstellingen, symposia, lezingen, evenementen, publicaties, het ontwikkelen van educatieve programma’s en lesmateriaal, alles op het gebied van natuur, kunst en cultuur.


Bestuur

Voorzitter: Herman Lamers

Secretaris: Nicola Unger

Penningmeester: Maria Russo


Beloningsbeleid

De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden als bestuurders.


ANBI status, fiscale voordelen en giften

RSIN: 852065802

Stichting Stadnomaden heeft een ANBI status en is een culturele instelling. Dit houdt in dat Stichting Stadnomaden door de Belastingdienst is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit brengt fiscale voordelen met zich mee voor de donateurs voor partners.

Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.

Bankverbinding

IBAN NL55 TRIO 0777 8552 40 ten naam van Stadnomaden

Jaarverslagen