Stad-Nomaden 

is gevestigd in Rotterdam en ontstond vanuit de fascinatie voor de stad en de dynamica binnen de stad, die gekenmerkt zijn door sociale, fysieke, economische en ecologische factoren van leefbaarheid. Deze factoren bepalen de sfeer van de urbane ruimte, of wij ons aan een plek thuis, geborgen, onveilig, afgewezen of gestimuleerd voelen. Stadnomaden onderzoekt, hoe wij ons een plek te eigen kunnen maken en zelf verantwoording nemen, om de omgeving vorm te geven. Stadnomaden probeert vanuit een artistieke visie, een onderzoekende houding en een integrale aanpak concrete oplossingen voor vraagstukken binnen de stad te vinden.

Projecten worden afhankelijk van de vraagstelling in verschillenen samenwerkverbanden uitgevoerd.

De afgelopen jaren heeft Stichting Stad-Nomaden nauw samengewerkt met culturele partijen zoals: Beeldende Kunst in Openbare Ruimte (BKOR), Sculpture International Rotterdam (SIR), TOS (Thuis op Straat), het Rotterdams Volkstheater, stichting Dock en Humanitas, stichting De Vrolijkheid.

Er worden cross-over samenwerkingsverbanden aangezwengeld zowel met maatschappelijke als kunstorganisaties vanuit verschillende ambities.

Stichting Stadnomaden is opgericht op 23 oktober 2012 en is gevestigd in de gemeente Rotterdam.

Doelstelling

Het bevorderen van de belangstelling voor beeldende kunst en natuur. Zij tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: het organiseren en uitvoeren van tentoonstellingen, voorstellingen, symposia, lezingen, evenementen, publicaties, het ontwikkelen van educatieve programma’s en lesmateriaal, alles op het gebied van natuur, kunst en cultuur.


Bestuur

Voorzitter: Herman Lamers

Secretaris: Nicola Unger

Peningmeester: Maria Russo


Beloningsbeleid

De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden als bestuurders.


ANBI status, fiscale voordelen en giften

RSIN: 852065802

Stichting Stadnomaden heeft een ANBI status en is een culturele instelling. Dit houdt in dat Stichting Stadnomaden door de Belastingdienst is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit brengt fiscale voordelen met zich mee voor de donateurs voor partners.

Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.

Bankverbinding

IBAN NL55 TRIO 0777 8552 40 ten naam van Stadnomaden