Project Putsebocht

[2012 – 2016]

Januari 2012 ontstond het idee om een werkgroep op te zetten van bewoners, creatieven en Woonstad Rotterdam met het uiteindelijke doel 12 panden in de Putsebocht een nieuwe bestemming te geven; welliswaar op experimentele basis. De looptijd van het traject bedraagt drie en een half jaar. Het belangrijkste onderdeel is de gemeenschapelijke tuin, die samen met  bewoners wordt beheerd.

Beginsituatie

De ontwikkeling van het project

De tuin

Events en activiteiten