Artist in Residence in München – 2017

De bedoeling van het verblijf was het Rotterdamse concept van Tentakel naar München te brengen. 

Reeds eind 2015 hadden wij besloten om met Tentakel nieuwe uitdagingen aan te willen gaan. Een optie daarvoor was het festival ook in andere landen te introduceren. München kwam in aanmerking op het feit dat het de thuisstad van Christine Saalfeld is.  Toen had zij nog geen culturele contacten in München, maar het was duidelijk dat de stad voor haar wel toegankelijker zou zijn als andere buitenlandse steden. De juiste coöperatiepartner – het EineWeltHaus – hadden wij met ondersteuning van het Kulturreferat München kunnen vinden.

Tijdens de artist in residence periode van twee maanden legde Saalfeld contacten met kunstenaars en culturele instellingen. Zij ging op zoek naar draagvlak voor de realisatie van Tentakel.

Tentakel vond plaats van 30 Juni tot 2 Juli 2017.
Het EineWeltHaus heeft een cultuurpolitieke opdracht binnen de stad en organiseert lezingen, concerten, exposities en debatten. Hun thema voor 2017 is vooral duurzaamheid ten opzichte van de samenleving en opvang en integratie van vluchtelingen. 

De artist periode was van 2.1. tot 17.2.2017. In deze periode heeft het programma met kunst, theater en muziek zijn eerste vorm gekregen.