Missie van Stichting Stadnomaden

Stichting Stadnomaden wil de belangstelling voor beeldende kunst en natuur bevorderen. Zij tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: het organiseren en uitvoeren van tentoonstellingen, voorstellingen, symposia, lezingen, evenementen, publicaties, het ontwikkelen van educatieve programma’s en lesmateriaal, alles op het gebied van natuur, kunst en cultuur.