Vernieuwing speelplein

Fazantstraat – Wielewaalstraat

In samenwerking met osbs Kameleon school, kinderen en de ouders uit de vogelbuurt, Christine Saalfeld en Bart van Lieshout is in 2018 het plan tot stand gekomen het schoolplein te vernieuwen.

HET PLAN: Samen met de kinderen, de ouders en de buurt een uitdagend groen en gezellig ontmoetingsplein realiseren. Waar kinderen tijdens en na schooltijd kunnen buiten spelen. Met mogelijkheden om te rennen, fietsen, voetballen, basketballen, tafel–tennissen en om te klimmen, sluipen, kruipen, krachtmeten, verstoppen en de natuur te ervaren door meer groene afscheidingen en een natuurontdekkingspad naast de school.

MOTIVATIE:

  • Meer afwisselend spel voor kinderen!
  • Positief pedagogisch klimaat in de buitenruimte!
  • Sluit aan bij het curriculum en de profilering osbs De Kameleon!
  • Geeft een positieve impuls aan de wijk!

Het plein toen

Speelplein Fazantstraat-Wielewaalstraat is als schoolplein tijdens schooltijden en als speelplein na schooltijd belangrijk voor de Vogelbuurt. Het openbare plein ligt aan de Wielewaalstraat. Dit is een drukke doorgaansstraat, waar regelmatig te hard wordt gereden. 

Dwars op deze straat ligt de Fazantstraat. Een smalle eenrichtingsstraat, die net als de naastliggende straten, de Korhaanstraat en de Tapuitstraat, wordt ingenomen door geparkeerde auto’s, fietsen en scooters langs de gevels.

Deze straten samen liggen in de Vogelbuurt. Voor de kinderrijke buurt bieden de straten nauwelijks speelmogelijkheden. De stoepen zijn erg smal en nodigen niet uit tot buiten spelen.

Het plein verbindt twee delen van de Fazantstraat en is daarom openbaar toegankelijk. Het plein is geheel betegeld en met kleuren in speelzones ingedeeld. In de praktijk wordt weinig gebruik gemaakt van deze gekleurde speelzones. 
Er staat een – kapotte – tafeltennistafel en een basketbalpaal. Er staan twee bankjes in de ‘Chill-zones’ en er staat een container. Hierin worden fietsjes en spelmaterialen opgeslagen door school. Om het plein staat een hoog hek.

Achter het schoolgebouw is nog een kleiner plein dat met een hek verbonden is met het grote openbare plein. Dit plein is afsluitbaar na schooltijd en biedt vooral aan de allerkleinsten speelmogelijkheden. Het heeft een huisje dat voor fantasiespel zorgt, met een glijbaan, een zandbak en een bankje. Dit huisje is op een aantal plaatsen kapot.

Op deze locatie van osbs De Kameleon zitten bijna 200 kinderen in de leeftijd van 2 tot en met 8 jaar. Tijdens de pauzes zien de leerkrachten weinig ontwikkeld en fantasieloos spel. Het plein nodigt vooral uit tot rennen en fietsen. Dit is goed voor de conditie maar onvoldoende voor andere ontwikkelingskansen.

Na schooltijd wordt het plein gebruikt door ouders die elkaar hier ontmoeten en waar zij met hun kinderen nog wat ‘na blijven zitten’, oudere kinderen en jongeren uit de buurt. Op een aantal momenten na schooltijd, begeleidt Thuis Op Straat (TOS) het spel van de kinderen met sport- en spelmaterialen.

De kinderen, ouders uit de omliggende straten en de leerkrachten hebben de school gevraagd of het plein niet wat leuker en groener ingericht kan worden. Zij willen graag uitdagender en fantasierijker speelelementen op het plein. Kinderen willen graag “klimmen, verstoppertje spelen, draaien om een stok, dieren zoeken, plantjes verzorgen, schommelen en glijden, maar ook voetballen, tafelbal gooien en met TOS blijven sporten”.  

Nieuwe elementen

Om het plein een gezellige en groene uitstraling te geven, waar iedereen in de wijk met een trotse blik naar kijkt en waar kinderen en volwassenen zich thuis voelen, willen we een heg rondom laten groeien. Voor een deel van het plein willen we leilindes plaatsen en op het hele plein willen we veel natuurlijke materialen gebruiken en groene afscheidingen maken tussen de verschillende speelzones. Deze ‚groene afscheidingen‘ zullen tegelijkertijd gelden als ‚speelaanleidingen‘ zodat twee functies in elkaar verenigt worden.

Daarnaast willen we graag op nadrukkelijk verzoek van de kinderen een groepsschommel aan de zijkant van de school. 

De groenstrook naast de school die nu wordt gebruikt als poeplaantje willen we graag anders inrichten. Het krijgt een hek met struiken en krijgt de functie als natuur-ontdek-pad. Op dit pad kunnen kinderen alleen of samen met hun ouders of de leerkracht ervaringen op doen met het ontdekken van alles wat groeit en leeft in dit stukje natuur. De kinderen hebben aangegeven dat ze het leuk zouden vinden om zich te verstoppen, om te speuren en om kleine avonturen te beleven. De leerkrachten willen hier graag met ervaringslessen op aansluiten. Het biedt een prima kans om de zintuigen en de fantasie van kinderen te prikkelen en regelmatig lekker buiten op ontdekkingstocht te gaan. 

Speel-kunstobject

Een multifunctioneel speel-kunstobject van Christine, dit voldoet aan diverse wensen van de kinderen en leerkrachten zou een bijzonder elan aan het plein geven. Het is “spannend’ en daagt uit om er op te klimmen, in te balanceren, omhoog te trekken, op en af te rennen, onder te kruipen en om de fantasie te gebruiken. De eerste tekening van het ontwerp had een “Wauw-effect”.

Het mooie van het object is dat het de relatie tussen architectuur, object en lichaam vindt. Het lijkt op een bouwkundige constructie maar het creëert een fictieve wereld, die uitdaagt om nieuwe verhalen in het spel van kinderen te laten ontstaan. Een piraten- of een jungleavontuur bijvoorbeeld.

Het is een object dat een belangrijke plaats op het speelplein krijgt toebedeeld. Het voldoet aan het attractiebesluit en zal er permanent blijven staan.