Een Kunstwerk waarin taal en laaggeletterdheid uitgangspunt zijn

Het gaat om een mobiel kunstwerk waarin taal en laaggeletterdheid uitgangspunten zijn en 90.000 pennen worden verzameld en opgenomen. Deze pennen staan symbool voor zo’n 90.000 Rotterdammers die moeite hebben met lezen en schrijven.”  

Jaar van de Taal

Het idee daarachter is het volgende. Net zoals kijken naar de sterren dat doet, maakt lezen het mogelijk om verbanden te begrijpen, onszelf als deel van een groter geheel te zien, en te kunnen reflecteren en relativeren. Lezen stelt ons in staat vreemde werelden te ontdekken, maar ook om te participeren in maatschappelijke processen.